رنگ های پودری ترایبو

رنگ های پودری ترایبو برای سیستم های اعمال ترایبو طراحی و تولید شده است .

نحوه ی بار دار شدن ذره پودر در سیستم های ترایبو بر اساس اصطکاک ( تماس پودر با  PTFE) می باشد . معمولأ مشاهده می شود که ذرات  خروجی از این نوع دستگاه های پاشش دارای بار مثبت می باشد و تأثیرات عواملی نظیر   قفس فارادی     در این نوع پوشش از بین میرود.

عمده مشتریان  این نوع از پوشش ها شرکت هایی  هستند که محدوده ی پوشش بیشتری  نیاز دارند و مصنوعاتی را رنگ آمیزی میکنند که شکل هندسی پیچیده ایی دارد و نشست رنگ  با سیستم کرونا  و گرفتن ضخامت در نواحی ( که پدیده قفس فارادی وجود دارد) دشوار می باشد. شرکت های ترانسفورماتور سازی و رادیاتور سازی ، لنت سازی از مشتریان  این دسته از پوشش ها می باشند ذیلادر ارائه به  برخی از خواص رنگ های ترایبوا اشاره می کنیم.

  1. بدون تاثیر فارادی ،پوشش حداکثری در نقاط گوشه ها و تیزی ها و مکان هایی از مصنوعات فلزی که نشست پودر دشوار است .
  2. هدایت آسانتر پودر به نقاطی که مدنظر پوشش قرار دارند.
  3. احتیاجی به تولید ژنراتور  جهت تولید ولتاژ بالا نیست.
  4. رسیدن به ضخامت  بالا بدون رخ دادن  پدیده یونیزاسیون معکوس
  5. سیالیت بیشتر و آثار پوست پرتقالی کمتر.
  6. انتقال پودر در قطعاتی که فاصله خارج شدن پودر از دستگاه پاشش تا مکان مورد نظر نشست بر روی قطعه زیاد است.
admin1
در تاریخ 29 آگوست 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.