Nano toz boyalar

Nano toz boyalar

admin1
In date:19 فروردین 1401

Nano toz boyalar (minimum istehlak və maksimum örtük) Nano toz boyalar dəyərli müştərilərin tələbi əsasında yenilik və innovasiyalardan biri kimi dizayn və istehsal edilmiş və ölkədə ilk dəfə nanoölçülü sertifikat almaqla üzlük sənayesində daha bir şərəf qazana bilmişdir. Aşağıdakı xüsusiyyətlər bu növ toz boyanın sənayedəki adi boyalardan üstünlüyünü qısaca göstərir. Yüksək istilik müqaviməti və 300 ° C-ə qədər örtüyün sararmaması Son film örtüyündə toz və səth çirkləndiricilərinin udulmaması Saxlama şəraitini yaxşılaşdırın və tıxanma və aşağı boya axıcılığı kimi problemləri aradan qaldırın. UV şüalarına qarşı çox yüksək müqavimət və film örtüyünün zədələnməsi, xüsusən də tünd çalarları olan örtüklərdə, bizim şüalarımızın bənövşəyi rəngdən kənara çıxması bir neçə dəfədir. ASTM B117 standartına uyğun olaraq ...

read more
کمک نیاز دارید؟ گفتگو کنید