رنگ های پودری نانو

رنگ های پودری نانو

admin1
در تاریخ 7 شهریور 1398

رنگ های پودری نانو (حداقل مصرف و حداکثر پوشش) رنگ های پودری نانو به عنوان یکی از نوآوری ها و ابداعات بر اساس تقاضای مشتریان عزیز طراحی و تولید شد و توانست با اخذ گواهی نانو مقیاس برای    نخستین بار در کشور افتخار دیگری را در صنعت پوشش رقم زند. خواص ذکر شده در ذیل به اختصار برتری این نوع رنگ های پودری را نسبت به رنگ های معمول موجود در صنعت نشان می دهد. مقاومت حرارتی بالا و عدم زرد شوندگی پوشش تا سقف دمای 300 درجه سانتی گراد عدم جذب گرد و غبار و آلودگی های سطحی در پوشش فیلم نهایی بهبود شرایط انبار داری و مرتفع کردن مشکلاتی نظیر ...

ادامه مطلب
کمک نیاز دارید؟ گفتگو کنید